Novosti - 20.10.2020.

Geodetsko snimanje kolnika autoceste

GEODETSKI ELABORAT SNIMANJA KOLNIKA AUTOCESTE

  • Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.
  • Radni zadatak: PR 94/19
  • Autoceste A1 i A10
  • Ukupno ≈ 425 km
  • Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.
  • Radni zadatak: PR 34/20
  • Autoceste A3, A4 i A11
  • Ukupno ≈ 505 km