→ Djelatnosti

GEODETSKE USLUGE
KATASTARSKA IZMJERA
DRŽAVNA IZMJERA
INŽENJERSKA GEODEZIJA
GEOINFORMATIKA
3D POINT CLOUD
SNIMANJE DRONOM
FOTOGRAMETRIJA
KARTOGRAFIJA