→ Reference

Oskultacija - Pomak objekta

Zadatak geodetskih mjerenja deformacija (oskultacija) visokih objekata i hidroelektrana je osiguranje od mogućih iznenadnih i nepredvidivih pojava na objektima (brana i strojarnica), te zaštita okoline i nizvodnog područja od šteta i katastrofa. 

Geodetsko tehničkim praćenjem provodi se prikupljanje potrebnih podataka provedbom najpreciznijih geodetskih mjerenja, radi racionalnog održavanja objekata u toku eksploatacije. Bitno je da se pravovremeno registriraju svi događaji i stanja koji bi mogli utjecati na sigurnost objekata.

Naše reference:

Geodetsko snimanje kolnika autoceste

AUTOCESTA A1, A3, A4, A10 & A11

≈ 930 km

  • Uspostava geodetske temeljne mreže i mreže pomoćnih točaka.
  • Terestrička, nivelmanska, GNSS i gravimetrijska mjerenja.
  • Relativna točnost mreže: 1 cm [H] & 1.5 cm [E,N].
  • Relativna točnost snimanja: 0.3 mm [E,N,H].

IZRADA DIGITALNIH MODELA RELJEFA

Dugi niz godina izrađujemo digitalne modele reljefa u različitim oblicima i za različite potrebe - podloga za projektiranje, računanje volumena itd.

3D lasersko skeniranje

  • Ministarstvo vanjskih poslova
  • Gradina Hreljin