→ Katastarska izmjera

Katastarska izmjera

Katastarska izmjera predstavlja postupak prikupljanja i obrade svih potrebnih podataka u svrhu izrade katastarskog operata katastra nekretnina.

Katastarski operat je naziv za ukupnu katastarsku evidenciju koja se vodi za neku katastarsku općinu. Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa, a pojedine poslove u okviru katastarske izmjere obavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti

Geodetski zavod d.d. provodi katastarske izmjere na teritoriju Republike Hrvatske dugi niz godina

U nastavku su dostupne informacije kako o tekućim tako i o gotovim katastarskim izmjerama pod vodstvom Geodetskog zavoda d.d.

Tekuće i gotove katastarske izmjere

Kontakt podaci:
k.o. Peračko Blato – Boris Roglić, geod. teh.
Mob: 098 443 123

k.o. Šarić Struga – Joško Pribudić, geod. teh.
Mob: 098 344 467

k.o. Banja – Tedi Krstičević, geod. teh.
Mob: 098 344 564

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Općine Jasenice obuhvatit će površinu od oko 3505 hektara s 1489 trenutnih katastarskih čestica i 293 objekta.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Općine Pakoštane obuhvatit će površinu od oko 1432 hektara s 7492 trenutne katastarske čestice i 1817 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Voditelj terenske grupe:
Zlatko Gabrić, geod. teh.
Mob: 098 344 565

Katastarska izmjera na području Grada Obrovca obuhvatit će površinu od oko 6151 hektara s 10746 trenutnih katastarskih čestica i 2100 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Voditelj terenske grupe:
Jakov Zokić, geod. teh.
Mob: 098 344 489

Katastarska izmjera na području Općine Drenje obuhvatit će površinu od oko 1467 hektara s 2486 trenutnih katastarskih čestica i 615 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Voditelj terenske grupe:
Ante Kuduz, geod. teh.
Mob: 091 470 9571

Katastarska izmjera na području Općine Galovac obuhvatit će površinu od oko 901 hektara s 2792 trenutne katastarske čestice i 523 objekta.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Općine Novigrad obuhvatit će površinu od oko 2597 hektara s 7386 trenutnih katastarskih čestica i 1057 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Općine Škabrnja obuhvatit će površinu od oko 2293 hektara s 4584 trenutnih katastarskih čestica i 660 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Općine Pakoštane obuhvatit će površinu od oko 3157 hektara s 3484 trenutnih katastarskih čestica i 276 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Općine Jasenice obuhvatit će površinu od oko 8647 hektara s 5323 trenutne katastarske čestice i 1500 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Općine Posedarje obuhvatit će površinu od oko 3809 hektara s 8681 trenutne katastarske čestice i 1350 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Grada Metkovića obuhvatit će površinu od oko 2333 hektara s 12780 trenutnih katastarskih čestica i 3150 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Grada Zagreba obuhvatit će površinu od oko 1871 hektara s 17443 trenutne katastarske čestice i 2140 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Katastarska izmjera na području Grada Ploča obuhvatit će površinu od oko 900 hektara s približno 3500 trenutnih katastarskih čestica i 850 objekata.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je izrađen i predan u Područni ured za katastar Virovitica.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je izrađen i predan u nadležni katastarski ured u Splitu.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je izrađen i predan u nadležni katastarski ured u Čakovcu.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je izrađen i predan u nadležni katastarski ured u Biogradu na moru.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je izrađen i predan u nadležni katastarski ured u Zadru.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je izrađen i predan u Područni ured za katastara Split.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je u postupku izlaganja na javni uvid.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je u postupku izlaganja na javni uvid.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Elaborat nove katastarske izmjere je izrađen i stavljen u službenu uporabu.

Odgovorna osoba: 
Gojko Vuko, dipl. ing. geod. – Tehnički rukovoditelj
E-mail: gojko.vuko@geozavod-st.hr

Često postavljena pitanja

Koje su dužnosti nositelja prava na nekretninu na području na kojem se provodi katastarska izmjera?

Nositelji prava na nekretninu na području na kojem se provodi katastarska izmjera dužni su o svom trošku izvršiti obilježavanje granica katastarskih čestica.

Kako se obilježavaju granice katastarskih čestica?

Granice katastarskih čestica obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama. Obilježavanje se obavlja za sve lomne točke katastarske čestice, a obilježavanje se može izvršiti: betonskim stupićem, željeznim klinom, keramičkom cijevi, plastičnom oznakom sa željeznom jezgrom, klesanjem križa u živoj stijeni i slično. Međne točke koje su raspoznatljive na terenu npr. ograde, kuće i sl. nije potrebno posebno obilježavati 

Što ako nositelj prava na nekretninu ne obilježi granice svoga posjeda?

Ako nositelj prava na nekretninu ne obilježi granice svog zemljišta, obilježavanje će se obaviti na njegov trošak. Za obilježavanje granica koje ne obilježe vlasnici odlučujući su postojeći katastarski podaci. Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispraviti će se na trošak nositelja prava na nekretninu.

Što je izlaganje na javni uvid i kako se provodi?

Izlaganje na javni uvid je postupak kojim se pozivaju svi upisani novi vlasnici za svaku pojedinu česticu te se oni očituju da li se slažu s prikupljenim podacima o položaju i obliku njihove čestice, podacima o zgradama, adresama i načinu uporabe.

Izlaganje podataka na javni uvid, ovisno o veličini i složenosti katastarske općine, traje obično između jedne i tri godine.