→ Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija

je dio geodezije koji se bavi primjenama geodezije u inženjerskim projektiranjima i izgradnji objekata.

Inženjerska geodezija se odnosi na primjenu geodetskih mjernih sustava u procesu projektiranja, izgradnje i korištenja objekata vezanih uz:

Oskultacija - Pomak objekta

Zadatak geodetskih mjerenja deformacija (oskultacija) visokih objekata i hidroelektrana je osiguranje od mogućih iznenadnih i nepredvidivih pojava na objektima (brana i strojarnica), te zaštita okoline i nizvodnog područja od šteta i katastrofa. 

Geodetsko tehničkim praćenjem provodi se prikupljanje potrebnih podataka provedbom najpreciznijih geodetskih mjerenja, radi racionalnog održavanja objekata u toku eksploatacije. Bitno je da se pravovremeno registriraju svi događaji i stanja koji bi mogli utjecati na sigurnost objekata.

Naše reference: