Novosti

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 08. svibnja 2021. godine

Novosti – 18.03.2021. Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 08. svibnja 2021. godine I. Glavna Skupština će se održati 08. svibnja 2021. godine u 11:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20. II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red: 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika2. Izbor predsjedavajućeg skupštine3. Izvješće …

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 08. svibnja 2021. godine Read More »

Poziv na predočavanje 01.03.2021 – 19.03.2021. – k.o. Peračko Blato, Šarić Struga i Banja

Novosti – 26.02.2021. Poziv na predočavanje koje će se održati od 01.03.2021 do 19.03.2021. NA PODRUČJU GRADA PLOČA ZA DIJELOVE K.O. PLINA I K.O. BAĆINA – NOVE K.O. PERAČKO BLATO, ŠARIĆ STRUGA I BANJA Svi nositelji prava na nekretninama dužni su u periodu od 01.03.2021. do 19.03.2021. izvršiti uvid u izrađeni elaborat i novonastale čestice …

Poziv na predočavanje 01.03.2021 – 19.03.2021. – k.o. Peračko Blato, Šarić Struga i Banja Read More »

Geodetsko snimanje kolnika autoceste A3, A4 i A11

Novosti – 20.10.2020. Geodetsko snimanje kolnika autoceste GEODETSKI ELABORAT SNIMANJA KOLNIKA AUTOCESTE Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. Radni zadatak: PR 94/19 Autoceste A1 i A10 Ukupno ≈ 425 km Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. Radni zadatak: PR 34/20 Autoceste A3, A4 i A11 Ukupno ≈ 505 km