Novosti

Obavijest nositeljima prava za aktualne katastarske izmjere

Obavijest nositeljima prava za aktualne katastarske izmjere Katastarska izmjera za dio k.o. Hrvace i dio k.o. Satrić Pregled plana obilježavanja katastarskih čestica: Obilježavanje granica zemljišta za dio k.o. Hrvace Na temelju potpisanog ugovora o javnim uslugama: Katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za više katastarskih općina temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za …

Obavijest nositeljima prava za aktualne katastarske izmjere Read More »

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 20. travnja 2024. godine

Novosti – 11.03.2024. Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 20. travnja 2024. godine I. Glavna Skupština će se održati 20. travnja 2024. godine u 11:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20. II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika2. Izbor predsjedavajućeg skupštine3. Izvješće …

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 20. travnja 2024. godine Read More »

Digitalizacijom do novog tržišta, EU projekt

Novosti – 30.06.2023. Digitalizacijom do novog tržišta, projekt EU NAZIV PROJEKTA                       Digitalizacijom do novog tržišta                       Šifra projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0682                                            Kratki opis projekta                   Geodetski zavod je tvrtka koja postoji 76 godina i koja se cijelo vrijeme uspješno borila na tržištu sa brojnom konkurencijom. …

Digitalizacijom do novog tržišta, EU projekt Read More »

Aktualne katastarske izmjere – dopuna

Aktualnosti za katastarske izmjere u tijeku Katastarska izmjera za dio k.o. Runović i dio k.o. Podbablje Na temelju potpisanog ugovora o javnim uslugama: Katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za više katastarskih općina temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području Općine Zmijavci – Grupa 30, Klasa: 931-04/22-03/03, URBROJ: 541-06-02/1-22-310, …

Aktualne katastarske izmjere – dopuna Read More »

Aktualne katastarske izmjere

Aktualnosti za katastarske izmjere u tijeku Katastarska izmjera za dio k.o. Runović i dio k.o. Podbablje Na temelju potpisanog ugovora o javnim uslugama: Katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za više katastarskih općina temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području Općine Zmijavci – Grupa 30, Klasa: 931-04/22-03/03, URBROJ: 541-06-02/1-22-310, …

Aktualne katastarske izmjere Read More »

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 08. svibnja 2021. godine

Novosti – 18.03.2021. Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 08. svibnja 2021. godine I. Glavna Skupština će se održati 08. svibnja 2021. godine u 11:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20. II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red: 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika2. Izbor predsjedavajućeg skupštine3. Izvješće …

Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 08. svibnja 2021. godine Read More »

Poziv na predočavanje 01.03.2021 – 19.03.2021. – k.o. Peračko Blato, Šarić Struga i Banja

Novosti – 26.02.2021. Poziv na predočavanje koje će se održati od 01.03.2021 do 19.03.2021. NA PODRUČJU GRADA PLOČA ZA DIJELOVE K.O. PLINA I K.O. BAĆINA – NOVE K.O. PERAČKO BLATO, ŠARIĆ STRUGA I BANJA Svi nositelji prava na nekretninama dužni su u periodu od 01.03.2021. do 19.03.2021. izvršiti uvid u izrađeni elaborat i novonastale čestice …

Poziv na predočavanje 01.03.2021 – 19.03.2021. – k.o. Peračko Blato, Šarić Struga i Banja Read More »

Geodetsko snimanje kolnika autoceste A3, A4 i A11

Novosti – 20.10.2020. Geodetsko snimanje kolnika autoceste GEODETSKI ELABORAT SNIMANJA KOLNIKA AUTOCESTE Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. Radni zadatak: PR 94/19 Autoceste A1 i A10 Ukupno ≈ 425 km Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. Radni zadatak: PR 34/20 Autoceste A3, A4 i A11 Ukupno ≈ 505 km