Geodetski zavod d.d.
Katastarska izmjera na području katastarske općine Zagvozd koju izvodi tvrtka Geodetski zavod d.d. iz Splita terenski se izvodi na način da se teren podijeli na manje površine tj. grupe. Veličina grupe odgovara količini posla koju jedan čovjek može obaviti u jednom danu. Izmjera se organizira na način da svi ljudi koji su upisani u postojećim evidencijama unaprijed dobiju poziv s točnim datumom i satom kada trebaju doći na prostor postojeće katastarske čestice koji odgovara planiranoj grupi za taj dan. Budući da su postojeće evidencije prilično neažurne i da se upravo zbog toga i radi nova katastarska izmjera ovim putem pozivamo sve nositelje prava da pogledaju naš raspored rada po grupama i ako grupa s datumom rada taj dan pokriva prostor na kojem imaju svoju nekretninu onda u vremenu od 9 do 12 sati s osobnom iskaznicom trebaju biti na svojoj nekretnini i uživo se javiti radnicima tvrtke. Ukoliko netko ne može osobno doći onda može s važećom punomoći doći njegov opunomoćenik.