Aktualnosti za katastarske izmjere u tijeku

Katastarska izmjera za dio k.o. Runović i dio k.o. Podbablje

Na temelju potpisanog ugovora o javnim uslugama: Katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za više katastarskih općina temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području Općine Zmijavci – Grupa 30, Klasa: 931-04/22-03/03, URBROJ: 541-06-02/1-22-310, Broj Ugovora: 202/2022 od 21. prosinca 2022. – dio k.o. Runović, dio k.o. Podbablje, započeti su radovi katastarske izmjere na području općine Zmijavci.

Obuhvat područja rada u sklopu katastarske izmjere:

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) te sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu na kojem se izvodi katastarska izmjera, pozivate se da obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

U prilogu ove obavijesti nalaze se detaljne upute o pravilnom obilježavanju granica zemljišta radi što uspješnije i potpunije katastarske izmjere.

Na dostupnoj geoinformacijskoj web stranici prikazane su osnovne informacije i raspored rada za područja od interesa koja se nalaze u sklopu obuhvata katastarske izmjere. Napretkom radova dosadašnje dostupne informacije i prikazi područja rada će se ažurirati i nadopunjivati, sukladno napredovanju izvođenja radova katastarske izmjere te fazama slanja poziva strankama upisanim u postojećim evidencijama.

Za sve dodatne informacije i Vaša pitanja vezano za katastarsku izmjeru na području općine Zmijavci, možete postaviti mailom na adresu: ni.zmijavci@geozavod-st.hr , ili na samom području rada se nalazi terenski ured na adresi Ulica Domovinskog rata 161, HR-21266 Zmijavci. 

GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT

Prilozi: