Obavijest nositeljima prava za aktualne katastarske izmjere

Katastarska izmjera za dio k.o. Hrvace i dio k.o. Satrić

Na temelju potpisanog ugovora o javnim uslugama: Katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za više katastarskih općina temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2023. godinu na području Općine Hrvace– Grupa 3, Klasa: 931-04/23-03/6, URBROJ: 541-06-02/1-24-164, Broj Ugovora: 41/2024 od 21. ožujka 2024. – dio k.o. Hrvace i dio k.o. Satrić, započeti su radovi katastarske izmjere na području općine Hrvace.

Obuhvat područja rada u sklopu katastarske izmjere:

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) te sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu na kojem se izvodi katastarska izmjera, pozivate se da obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

U prilogu ove obavijesti nalaze se detaljne upute o pravilnom obilježavanju granica zemljišta radi što uspješnije i potpunije katastarske izmjere.

                                                                                                                                                    GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT

Prilozi:

Katastarska izmjera za dio k.o. Zagvozd

Na temelju potpisanog ugovora o javnim uslugama: Katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za više katastarskih općina temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2023. godinu na području Općine Zagvozd – Grupa 3, Klasa: 931-04/23-03/6, URBROJ: 541-06-02/1-24-164, Broj Ugovora: 41/2024 od 21. ožujka 2024. – dio k.o. Zagvozd, započeti su radovi katastarske izmjere na području općine Zagvozd.

Obuhvat područja rada u sklopu katastarske izmjere:

Temeljem članka 34. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) te sukladno stavku 1. članka 46. Zakona, kao nositelj prava na zemljištu na kojem se izvodi katastarska izmjera, pozivate se da obilježite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljate (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

U prilogu ove obavijesti nalaze se detaljne upute o pravilnom obilježavanju granica zemljišta radi što uspješnije i potpunije katastarske izmjere.

GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT

Prilozi: